บริการของเรา

1. เลือกประเภทรถที่ต้องการเช่า
2. แจ้ง วัน เวลา สถานที่รับและคืนรถ
3. ทำการสรุปการจองผ่าน LINE
4. ศึกษารายละเอียด เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ให้เข้าใจครบถ้วน

1. ผู้เช่ารับรถ จะต้องตรวจสอบสภาพความเสียรอบๆรถว่ามีหรือไม่ และตรวจสอบน้ำมันจะต้องเต็มถังเสมอ
2. จ่ายค่าเช่าส่วนที่เหลือพร้อมเงินประกัน (เงินประกันจะได้คืนตอนคืนรถ)
3. ผู้เช่าจะต้องส่งรถคืนภายในเวลาและสถานที่ ที่ระบุตามสัญญาเช่าเท่านั้น
4. ผู้เช่าจะต้องตรวจทรัพย์สินก่อนส่งมอบรถ

1. ผู้เช่ารับรถ ทางร้านจะเติมน้ำมันให้เต็มถัง ผู้เช่าคืนรถจะต้องคืนน้ำมันเต็มถัง
2. หากผู้เช่าคืนรถ ระดับน้ำมันไม่เต็มถัง ต้องจ่ายชดเชยค่าราคาน้ำมันที่ขาดไปนั้นให้แก่ผู้เช่าตามจำนวน

การให้บริการนอกสถานที่
• กรณีลืมกุญแจ ยางแตก หรือ ยางแบน เป็นความเสียหายที่เกิดจากตัวผู้เช่า ทางร้านจะคิดค่าบริการเป็นกรณีไป

*หมายเหตุ การจองรถจะ confirm ก็ต่อเมื่อลูกค้าได้ส่งเอกสารตามที่กำหนด
เงื่อนไขการเช่ารถเป็นไปตามที่บริษัทฯ หรือเว็บไซต์กำหนดเท่านั้น

1. โทรจองรถได้ตั้งแต่ 7.00 – 23.00 น.
2. เลือกประเภทรถที่ต้องการเช่า
3. แจ้ง วัน เวลา สถานที่ ที่จะรับและคืนรถ
4. ส่งเอกสารการจอง สรุปคิวยืนยันการจองนัด วัน/เวลารับรถ – คืนรถ และราคาการเช่ารถผ่านทาง LINE
5. เจ้าหน้าที่ส่งรถให้ท่าน ตามวันและเวลา ที่จอง พร้อมชำระเงินค่าเช่า
ศึกษารายละเอียด เงื่อนไข ข้อตกลงต่างๆ ให้เข้าใจครบถ้วน
6. ลูกค้าคืนรถ ตามวันและเวลาที่กำหนด
7. การนับระยะเวลาในการเช่าและการส่งรถคืน พร้อมเงินประกัน

1. ผู้เช่าต้องมีอายุ 20 ปีขึ้นไป (หรือมีใบขับขี่รถยนต์)
2. ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เช่าต้องมีใบอนุญาตขับรถยนต์ที่ยังไม่ขาดอายุการใช้งาน
3. ผู้ขับขี่รถยนต์คันที่เช่าต้องไม่ดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ (ถ้าผู้ขับขี่มีแอลกอฮอล์ประกันจะไม่คุ้มครอง หากเกิดอุบัติเหตุ หรือความเสียหายใดๆ ผู้เช่าจะต้องรับผิดชอบเองทั้งหมด)

1. บัตรประจำตัวประชาชนหรือหนังสือเดินทาง (ตัวจริง)
2. ใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ (ตัวจริง)
3. ตั๋วเครื่องบิน ไป – กลับ (เวลาจอง)
4. PASSPORT (สำหรับชาวต่างชาติ)
***บัตรประจำตัว และ ใบอนุญาตขับขี่ตัวจริง ที่ยังไม่หมดอายุ ต้องแสดงเอกสารตัวจริงให้ตรวจสอบดูขณะทำสัญญาเช่ารถ ณ.วันรับรถ

ชอบคันไหน คลิกทักแชท สะดวก

มั่นใจในการ ด้วยประสบการณ์ของเรามากกว่า 10 ปี

ตรังคาร์เร็นติ้ง ผู้ให้บริการรถเช่า,ที่มีรถพร้อมบริการมากกว่า 30 คันในการดูแลของเราเอง

Trang Car Rental Car rental service provider with more than 30 vehicles available

Trang is about to open an international airport service soon, causing more tourists to head to Trang. Trang car rental ready to be part of the transportation service

ตรังกำลังจะเปิดใช้บริการสนามบินนานาชาติ ในไม่ช้านี้ ทำให้จะมีนักท่องเที่ยวมุ่งเข้าสู่เมืองตรัง รถเช่าตรังคาร์เร็นติ้ง พร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการให้บริการการคมนาคม

ทำไมต้องใช้บริการของ ตรังคาร์เร็นติ้ง

เช่ารถกับตรังคาร์เร็นติ้ง, ตรงต่อเวลา และ มีประกันชั้น 1 ทุกคัน

รักษาข้อมูลลูกค้าให้ปลอดภัย

เราตระหนักในการรักษาข้อมูลการจองของลูกค้า ให้ปลอดภัย

บริการตลอด 24/7

เรามีเจ้าหน้าที่ค่อยรับโทรศัพท์ หรือ ตอบแชท ตลอดเวลา

แก้ไขปัญหารวดเร็ว

หาลูกค้ามีปัญหาในการใช้รถ เรามีรถพร้อมเปลี่ยนคันใหม่ให้ทันที ในกรณีฉุกเฉิน

เพราะเรามีประสบการณ์

ทีมงานของเรา มีประสบการณ์ บริการด้านรถเช่ามามากกว่า 10 ปี ทำให้เรารู้ว่าลูกค้าแต่ละท่านต้องการอะไร

We work 24/7
We are very proud to be serving our local area for over 10 years!